Våre behandlinger

Vi tilbyr allmenn tannbehandling som vi mener er av høy kvalitet. Vi har som mål å forebygge tann – og munnsykdommer.  Våre tjenester inkluderer det meste under allmenn tannbehandling.  Det omfatter undersøkelse av tenner og munnslimhinner, røntgen, fyllingsterapi, forebyggende behandling, kroner og broer, rotfyllinger, proteser, kirurgi og estetisk tannbehandling. Dersom du har behov for spesialistbehandling har vi et godt samarbeid med flinke godkjente spesialister. Når vi er ferdige med undersøkelsen informerer vi deg om våre funn med behandlingsforslag og kostnadsoverslag.

For behandlinger som har rett til trygderefusjon har  vi direkte oppgjørsavtale med HELFO.