Røntgenbilder

I forbindelse med den kliniske undersøkelsen vurderer vi om det er behov for å ta røntgenbilder. Røntgenbildene gir oss informasjon om det er hull i tennene, hvordan kvaliteten på de gamle fyllingene er og om du har tegn til tannløsningssykdom(periodontitt). Ved den årlige undersøkelsen er det vanligvis to bilder som blir tatt. Enkelte ganger er det behov for å ta flere bilder. Vi bruker digital røntgen som gir mindre stråling enn tradisjonell røntgen.

På vår klinikk har vi også digital panoramarøntgen(OPG).  OPG røntgen tar ett bilde av alle tennene, tannrøttene og kjevene. Det gir oss god oversikt over tenner og kjevebein med kjeveledd. OPG benyttes av og til i forbindelse med kartlegging og fjerning av visdomstenner og som oversiktsbilde der behandlingsbehovet er særlig stort.