Fyllingsterapi

Den er ulike årsaker til at en tann har behov for en tannfylling. Den vanligste er hull i tennene(karies). Andre årsaker kan være fraktur av en gammel fylling eller fraktur av selve tannen.

Kompositt er det vanligste fyllingsmateriale som brukes. Den er hvit og i ulike fargenyanser slik at vi kan lage sterke og estetisk fine fyllinger med dette materialet.